กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง ส.ก.อีก 5 ราย ครบทั้ง 50 เขตแล้ว

by admin
3 views

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้น และเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. จำนวน 5 ราย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี 2562 จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้งส.ก. จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย

นายพีรพล กนกวลัย ส.ก. เขตพญาไท นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล ส.ก.เขตห้วยขวาง นางอนงค์ เพชรทัต ส.ก.ดินแดง นางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี ส.ก.เขตสายไหม และนายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ส.ก.เขตวังทองหลาง ซึ่งทำให้ขณะนี้กรุงเทพมหานครมี ส.ก. ครบทั้ง 50 เขต

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต. ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้ง มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

You may also like

Leave a Comment