ผลบุญกัญชาเสรี ต้องปล่อย 4,103 ผู้ต้องขังพ้นคดี 9 มิ.ย.

by admin
8 views

กรมราชทัณฑ์ เผยมีผู้ต้องขังในคดีกัญชา 4,103 คน แยกเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี 884 คน และนักโทษเด็ดขาด 3,219 คน เข้าข่ายได้รับการปล่อยตัว-เปลี่ยนแปลงโทษ หลังกฎหมายปลดล็อกกัญชาเสรี มีผลบังคับใช้ 9 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2565 เพจเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2565 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ จึงให้การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เสพ หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งพืชกัญชา หรือการกระทำอื่นเกี่ยวกับพืชกัญชาก่อนวันที่ 9 มิ.ย.นี้ จะไม่มีความผิดอีกต่อไป

ให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด และถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ผลทางกฎหมายจากการที่พืชกัญชาไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประ เภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดให้โทษ สรุปดังนี้

1.ผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีจะพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด

2.ศาลไม่อาจขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ในระหว่างสอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาคดีได้ หรือหากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้อง

3.คดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง และ

4.ไม่อาจนำคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชา ซึ่งศาลเคยพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกจำเลยในคดีก่อนมาเป็นเหตุเพิ่มโทษบวกโทษได้

ปล่อย 4,103 ผู้ต้องขังคดีกัญชาทัน 9 มิ.ย.

ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมได้แจ้งให้หน่วยงาน เตรียมความพร้อมโดยคดีความที่ต้องออกหมายปล่อยจะมีคำสั่งให้ทันในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ อีกทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับประโยชน์ตามกฎหมาย จึงให้เรือนจำและทัณฑสถาน จัดส่งคำร้องของผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตามที่ได้สำรวจไปยังศาลที่ออกหมายจำคุกให้แก่ผู้ต้องขัง

สำหรับผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเฉพาะคดีพืชกัญชา เพียงคดีเดียวให้ตรวจสอบแล้วส่งรายชื่อให้ศาลเพื่อออกหมายปล่อยตัวโดยเร็ว

“จากการสำรวจผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์ 4,103 คน แยกเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี 884 คน และนักโทษเด็ดขาด 3,219 คน”

นายธวัชชัย กล่าวว่า ขอให้ญาติผู้ต้องขังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่หลอกลวง เพื่อเรียกรับเงินในการช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับการปล่อยตัว หรือให้ได้รับการปล่อยตัวเร็วขึ้น เนื่องจากกระบวนการปล่อยตัว การเปลี่ยนแปลงโทษ เรือนจำ และทัณฑสถานจะช่วยเหลือผู้ต้องขังในการยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายปล่อย หรือขอให้กำหนดโทษใหม่ตามแต่กรณี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาล จำนวนคดี และลักษณะความผิดที่ได้กระทำ

แต่หากผู้ต้องขังหรือญาติผู้ต้องขังรายใด ต้องการสอบถามรายละเอียดการยื่นคำร้อง สามารถติดต่อได้ที่เรือนจำ และทัณฑสถานที่ถูกควบคุมตัวอยู่ หรือศาลที่พิจารณาพิพากษาคดี

You may also like

Leave a Comment