สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมสนับสนุนการจัดงานแสดงดนตรี และนาฏศิลป์ไทย ณ มหาวิทยาลัย UCLA

by admin
6 views

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมงานแสดงดนตรี และนาฏศิลป์ไทย จัดโดยภาควิชามานุษยดนตรีวิทยา The UCLA Herb Alpert School of Music ณ โรงละคร Schoenberg Hall มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตนครลอสแอนเจลิส (University of California, Los Angeles – UCLA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลดนตรีโลกประจำฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี ค.ศ. 2022 และงานแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ของมหาวิทยาลัย UCLA

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้แสดงความยินดีต่อ ผศ. ดร. สุพีนา อินทรีย์ แอดเลอร์ ภัณฑรักษ์เครื่องดนตรีโลก และผู้อำนวยการวงดนตรีไทย ภาควิชามานุษยดนตรีวิทยา UCLA ในการอำนวยการแสดงดนตรี และนาฏศิลป์ไทยในครั้งนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จ ตลอดจนแสดงความชื่นชมนักศึกษาชาวไทย และต่างชาติของมหาวิทยาลัย UCLA นักดนตรีไทยและคณะนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งสิ้นกว่า 40 คน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันฝึกซ้อมและแสดงร่วมกันในครั้งนี้ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยเป็นไปอย่างมีสีสันและสนุกสนาน มีการแสดงระบำไก่ ฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ ฟ้อนมโหรีอีสาน ฟ้อนภูไทยสามเผ่า และเซิ้งเมดเล่ย์โปงลาง

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยนำอาหารไทย ได้แก่ ข้าวไก่ทอดแกงเขียวหวาน ข้าวเกรียบปากหม้อ ไก่สะเต๊ะ กระทงทอง ไปเผยแพร่ให้แก่แขกผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 คน ได้ร่วมรับประทานด้วย

ภาควิชามานุษยดนตรีวิทยา มหาวิทยาลัย UCLA ได้เริ่มการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย ในฐานะวิชาเลือกเสรีให้แก่นักศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับดนตรีไทยอย่างสม่ำเสมอ และมีการดำเนินโครงการอนุรักษ์เครื่องดนตรีไทยโบราณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิและสถาบันการศึกษาของไทยอย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยสืบสาน และส่งเสริมการเผยแพร่ดนตรีไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่ทั้งคนไทย และต่างชาติในสหรัฐฯ ได้อย่างดียิ่ง

You may also like

Leave a Comment