EEC HDC หนุน “มิชลิน” ยกทักษะพนักงาน ดึง TGI เปิดคอร์สอบรมระยะสั้นมุ่งการผลิต 4.0

by admin
26 views

ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC HDC เปิดเผยผลการประชุมหารือความร่วมมือ กับ ผู้อำนวยการการฝึกอบรม บริษัทสยาม มิชลิน จำกัด นายยงยุทธ หาญธารีรักษ์ และผู้บริหารสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ดร.เพิ่มศักดิ์  สุขศิริ และคณะ มีข้อสรุปเรื่องการยกระดับสมรรถนะ และทักษะ ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นให้พนักงานสยาม มิชลิน จำกัด ซึ่งมีโรงงานการผลิตอยู่ในพื้นที่ EEC  2 โรงงาน มีสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพฯ และมีโรงงานนอกพื้นที่ EEC อีก 3 โรงงาน

โดย สยาม มิชลิน มีเป้าหมายการพัฒนายกระดับทักษะบุคลากรในสาขาการผลิตของโรงงาน เพื่อปรับสู่ระบบโรงงานอัจฉริยะ 4.0 ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมระยะสั้นทั้งกลุ่มพนักงานปัจจุบัน และส่วนที่จะรับเข้ามาใหม่ ปัจจุบัน บ.สยาม มิชลิน จำกัด มีการจ้างงานพนักงานทั้งหมดรวมกว่า 7 พันตำแหน่ง ซึ่งต้องการยกระดับทักษะความรู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มวิศวกรและกลุ่มช่างที่ปฏิบัติงานในระบบโรงงาน ที่ต้องทำงานในส่วนที่ต้องปรับการผลิตสู่ระบบออโตเมชั่นและแมคคาทรอนิคออโตเมชั่น 

ผลจากการหรือครั้งนี้จะมีการทำแผนปฏิบัติการระหว่างมิชลินกับ TGI เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก EEC HDC และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ทำงานร่วมกับ TGI และ EEC HDC เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สยาม มิชลิน อย่างเป็นระบบตามกรอบการทำงานร่วมกันและตามเงื่อนไขหลักปฏิบัติของ EEC ที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่ EEC HDC รับผิดชอบอยู่ โดยจะดำเนินการฝึกอบรมทักษะยกระดับคุณภาพบุคลากรตั้งแต่กลางพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป โดยสัปดาห์หน้าจะนำเสนอหลักสูตรขออนุมัติการฝึกอบรมชุดแรก และจะเร่งทำแผนพัฒนายกระดับทักษะบุคลากรร่วมกับ TGI ต่อไป

 “ความร่วมมือระหว่าง TGI กับ มิชลิน เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรใน EEC ที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ ที่มีผลในการช่วยลดการว่างงานจริง หากไม่มีการสนับสนุนการฝึกอบรมระยะสั้นตามที่หารือกัน ทางมิชลินอาจต้องปรับลดพนักงานลง แต่เมื่อมีช่องทางการฝึกอบรม ปรับทักษะยกระดับพัฒนาทักษะสู่ระบบการผลิต 4.0 ก็ช่วยให้บริษัทมีทางออกในการจ้างพนักงานเดิมต่อไปได้ เพียงจัดปรับหน้าที่ความรับผิดชอบและตำแหน่งของงานเท่านั้น ซึ่งเป็นการรักษาการมีงานทำให้กับบุคลากร เพื่อพัฒนาสร้างความก้าวหน้าให้กับบริษัทและประเทศคู่กันไป ตามเป้าหมายที่ EEC มุ่งหวัง” ประธาน EEC HDC กล่าว

You may also like

Leave a Comment