“ดร.ชิต” ที่ปรึกษาฯ อีอีซี รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ขับเคลื่อนหุ่นยนต์ไทย ในงาน MICE DAY 2022

by admin
12 views

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน MICE DAY 2022 พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ Convention Ambassador กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และวิศวกรรมอัตโนมัติ ให้กับ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี บุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ไทย ผสานความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่อีอีซี และทั่วประเทศ

อีกทั้งจัดตั้งเครือข่ายเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับชาติ ในสาขาหุ่นยนต์ และวิศวกรรมอัตโนมัติ ผ่านสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย พร้อมร่วมบูรณาการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ และการประชุมนานาชาติ เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และวิศวกรรมอัตโนมัติ อันเป็นอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ และพร้อมเดินหน้าร่วมผลักดันไมซ์ไทยให้ก้าวต่อไปอย่างยิ่งใหญ่ มั่นคงและยั่งยืน ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

You may also like

Leave a Comment