“พัทยา” เมืองต้นแบบการพัฒนารองรับศก.ยุคใหม่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

by admin
219 views

พัทยาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดเศรษฐกิจ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทว่าในด้านหนึ่งกลับทำให้ทรัพยากรธรรมชาติของพัทยาร่อยหรอลงเรื่อยๆ การผุดขึ้นของตึกรามบ้านช่อง ร้านอาหาร โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ ฯลฯ ล้วนต้องแลกมาด้วยการสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ เกิดปัญหาน้ำท่วม รถติด มลพิษ การบริหารจัดการเมืองที่เติบโตอย่างมากในอดีตจึงถือว่าไม่ง่าย ยุทธศาสตร์ “นีโอพัทยา” ถูกจุดขึ้นภายใต้การนำของ สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เพื่อขับเคลื่อนพัทยายุคใหม่ให้มั่นคงระยะยาว

“นีโอพัทยา” วางแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ด้วยการจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลพัทยาระยะ 5 ปี รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ เน้นความเป็นสมาร์ทซิตี้ นำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการเมืองพัทยาเป็นดิจิทัลออฟฟิศ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็ว มีช่องทาง LINE @ PATTAYA CONNECT สื่อสารผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค การพัฒนาเครือข่าย 5G การเชื่อมต่อข้อมูลจราจรและกล้องวงจรปิดตามเวลาจริง (Real time CCTV) ลดปัญหาจราจร เพิ่มความปลอดภัย เริ่มทดลองนำรถยนต์ไฟฟ้าทดลองวิ่งที่เกาะล้าน เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่การเป็น Green City ปี 2565 และร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาระบบ EV ให้ครอบคลุมทั้งเมือง

ในด้านการท่องเที่ยวได้พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญชายหาด และวอล์คกิ้งสตรีท ถนนคนเดิน จนทำให้เศรษฐกิจเมืองพัทยาฟื้นตัวต่อเนื่องท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ด้วยอีเวนต์ท่องเที่ยวทุกๆ เดือน อาทิ พัทยามิวสิค เฟสติวัล เทศกาลพลุเมืองพัทยา 2564 งานเทศกาลปีใหม่ 2565 เงินสะพัดนับพันล้านบาท โรงแรมรีสอร์ทริมชายทะเลไปจนถึงเกาะล้านเกือบเต็มทั้งหมด เสียงตอบรับอย่างดีจากพ่อค้าแม่ค้า ร้านอาหาร บริการเตียงผ้าใบ วิสาหกิจชุมชนคนท้องถิ่น บอกว่าบรรยากาศพัทยากลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากได้รับผลกระทบรุนแรงมานานกว่าปี มีการพัฒนาพื้นที่ตลาดเก่าแก่ “ลานโพธิ์-นาเกลือ” สู่ตลาดอาหารทะเลระดับโลก ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สนามเด็กเล่น สะพานและจุดชมทัศนียภาพ ปากคลองนาเกลือ และคลองนกยาง (สะพานยาว) ซึ่งเป็นป่าชายเลนผืนสุดท้ายเมืองพัทยา

พร้อมๆ กับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว คือการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด -19 สร้างความปลอดภัย อุ่นใจ ให้ประชาชน ชุมชน และนักท่องเที่ยว ประกาศเป็นพื้นที่ Blue Zone ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีมาตรการเชิงรุกตรวจหาผู้ติดเชื้อ คัดกรองผู้ป่วยและการเยียวยารักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งไวรัสสายพันธุ์เดลด้า และโอไมครอน วางระบบ Hospitel ที่มีคุณภาพ 800 เตียง จัดสรรงบประมาณซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มและบริการฉีดไฟเซอร์สำหรับเด็กเยาวชน 5,000 คน เปิดโครงการ “หมอถึงบ้าน” ฉีดวัคซีนกับกลุ่มเปราะบางถึงที่บ้าน เป็นต้น

ในด้านการแก้ปัญหาน้ำท่วม “นีโอพัทยา” ได้ขับเคลื่อนการลงทุนแบบบูรณาการ ลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รวดเร็วภายในไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยเฉพาะจุดวิกฤตน้ำท่วมซ้ำซากหรือชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำ มีทีมฟื้นฟูสู่สภาพปกติทันที เยียวยาประชาชนที่เดือดร้อน ไม่ว่าชุมชนนาเกลือ ชุมชนซอยแตงโม บัวขาว บงกช โซนพัทยากลาง ชุมชนถนนเทพประสิทธิ์และชุมชนซอยวัดบุญสัมพันธ์ หาดจอมเทียน และถนนสุขุมวิท ฯลฯ การปรับปรุงระบบระบายน้ำสายหลักและสายรองก่อสร้างท่อส่งแรงดันน้ำ ขยายท่อระบายน้ำให้ใหญ่ขึ้น สร้างสถานีสูบน้ำ การขยายพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติม เพื่อผันน้ำออก และโครงการวางท่อระบายน้ำฝั่งตะวันออกของทางรถไฟจะแล้วเสร็จปี 2566 รวมถึงการรื้อถอนอาคารผู้ฝ่าฝืนรุกล้ำที่สาธารณะ บังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อย่างเด็ดขาด โดยมีเป้าหมายแก้ปัญหาน้ำท่วมเบ็ดเสร็จภายใน 5 ปีข้างหน้า

“นีโอพัทยา” ยังมีแผนลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในช่วง 5 ปีข้างหน้า (2566-2570) ซึ่งผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยา รถไฟฟ้ารางเบา (Tram Way) จะเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ และเอกชน (PPP) ซึ่งขณะนี้ได้ศึกษาเส้นทางในแต่ละเฟสและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อยู่ในขั้นเตรียมการซึ่งมีผู้สนใจร่วมทุนจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายยกระดับการขนส่งเพื่อคนพัทยา นักท่องเที่ยว และประชาชนทุกระดับชั้น สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก เชื่อมโยงการเดินทางและเป็น feeder ร่วมกับระบบขนส่งมวลชนท้องถิ่นเมืองพัทยา เช่น รถสองแถว รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถแท็กซี่และรถประจำทาง ก้าวสู่มิติใหม่ในฐานะเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจภาคตะวันออก จนได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองต้นแบบที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

You may also like

Leave a Comment