“ผี” กับ “นักการเมืองไทย”

by admin
12 views

“…ต้องทำให้เรื่องราวในอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต..เป็นเรื่องสร้างสรรค์ เพื่อความเจริญ มั่งคง ยั่งยืนของชาติกับประชาชนเป็นหลัก!…”

ประธานสภาฯผี- พวกเราต้องทำให้มนุษย์เล่าขาน กับบันทึก “ประวัติศาสตร์” ไว้ ซึ่ง “ทุกเหตุการณ์” มีทั้งเรื่องจริงและเท็จซุกซ่อนอยู่เสมอ เพราะมนุษย์มี“มุมมอง”แตกต่างกัน แถมมนุษย์มักมี“อคติ” ด้วยมีใจฝักฝ่ายกับจุดยืนไม่เหมือนกัน ทำให้ประวัติศาสตร์ไม่สะอาดบริสุทธิ์เต็มร้อย..จริงไหม?

ผีนักประวัติศาสตร์หนุ่ม- ใช่ครับ..ประวัติศาสตร์มีทั้ง “บวก” และ “ลบ” ต่อทุกผู้คน ไม่มี “ใคร” รู้จริง 100% ในทุกเรื่องราวทุกแง่มุมอย่างแน่นอน แต่มนุษย์ก็ดั้นด้นค้นคว้าวิจัยวิเคราะห์จากข้อมูลที่มี เพื่อค้นหา“ภาพกว้าง”ของประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชาติกับในโลก โดยมุ่งให้ความเที่ยงธรรมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็น “บทเรียน” ให้ “ชนทุกยุคสมัย” ได้ศึกษา..จริงไหมล่ะ?

“ปราชญ์”บางท่านบอกเราว่า..ประวัติศาสตร์เป็น“พยานเอก” ชี้ให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล!

ผีนักประวัติศาสตร์หญิง- ดิฉันขีดเส้นใต้สีแดงสามเส้น ขอเน้นว่า ทุกประวัติศาสตร์ กับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ล้วนมีเรื่องถูกกับผิด-ดีกับเลว ฯลฯ ปะปนกันทั้งสิ้น! มนุษย์ผู้มีอาชีพศึกษา ค้นคว้า ขีดเขียน บันทึกเรื่องราวต่างๆเหล่านั้น ต้องมีคุณธรรม ต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ต้องยึดมั่นจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ใน“วิชาชีพของตน”เป็นหลัก นั่นคือ

“นักประวัติศาสตร์” ต้องไม่นำเรื่องไม่จริงเข้ามาผสมกับเรื่องจริง! ต้องไม่บิดเบือนเปลี่ยนแปลงแง่มุมที่สำคัญยิ่ง ของประวัติศาสตร์และทุกเหตุการณ์ ทั้ง “มุมตื้น-มุมลึก-มุมหน้า-มุมหลัง” หรือ “มุมใด-มุมหนึ่ง” ใน “ภาพใหญ่” ให้แปรเปลี่ยนไป จนเกิดเรื่อง “กำมะลอ” เข้ามาแทนที่เรื่องจริงส่วนหนึ่ง! หรือโกหกอย่างหน้าด้านๆ จนเกิดเรื่อง “จอมปลอม” ใน “ประวัติศาสตร์” กับเหตุการณ์บางเรื่อง-บางห้วง ฯลฯ

เฮ้อ..ต้องรู้ว่า..ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะถูก-ผิด-ดี-เลว ล้วนมี“ชีวิต”ยาวนานกว่าชีวิตมนุษย์!..

ผีนักประวัติศาสตร์ชรา- การเล่าขานปากต่อปาก กับการขีดเขียนบันทึกไว้ ของประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหลาย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันยันอนาคต มักมีประเด็นเรื่องสำคัญๆ ไม่ตรงกับความจริงทั้งหมด จึงถูก“คนทุกรุ่น” โดยเฉพาะคนในยุคดิจิตอล“4.0” ถามไถ่ค้นหา“ข้อมูล-ข้อคิด” และรายละเอียดความแตกต่างของมุมมอง เรียกว่า..ประชาชนส่วนใหญ่สิ้นศรัทธา ต่อความไร้คุณภาพด้อยคุณธรรมของ“นักประวัติศาสตร์” ที่ทำลาย“คุณภาพตัวเอง”..!

รู้ไหมว่า ประวัติศาสตร์เป็นการ “สนทนาต่อเนื่องกัน” ของ “อดีต” กับ “ปัจจุบัน” เชื่อมต่อไปถึง “อนาคต” และระหว่าง“มนุษย์-ต่อ-มนุษย์”!

ผีนักรัฐศาสตร์ – เรื่องการบิดเบือนประวัติศาสตร์ จะโทษแต่ “นักประวัติศาสตร์” ไม่ได้นะ.. เพราะ “เว็บดิจิทอล” บางแพล็ตฟอร์ม เปิดช่องให้มนุษย์ใช้“สิทธิ” แก้กับเปลี่ยน บางแง่มุมของประวัติศาสตร์ กับเหตุการณ์สำคัญๆบางประเด็น โดยไร้ความรู้ที่แท้จริง จะด้วยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือจงใจ จนทำให้ประวัติศาสตร์สำคัญๆเปลี่ยนแปลงไป บางจุดเละเทะจนหาข้อเท็จกับข้อจริงแทบไม่ได้ สาระบางจุดถูกบิดเบือนจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเลย..เฮ้อ!

ผีอดีต รมว.ก.ศึกษา- “นักประวัติศาสตร์”จึงต้องเป็นตัวหลัก ในการสะสาง“ภาพใหญ่”ของประวัติศาสตร์ชาติ ให้ถูกต้องและรอบด้านให้มากที่สุด ก่อนจะนำไปเผยแพร่ให้“คนทุกวัย”ได้ศึกษา ทั้งบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษา รวมถึงจัดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าถึงได้อย่างสะดวก

นั่นเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนระดับชาติ ที่ “นักประวัติศาสตร์” ต้องทำให้ดีขึ้นและชวนติดตาม ไม่ใช่ทำแบบ “สุกเอาเผากิน” จนทำให้ประวัติศาสตร์และทุกเหตุการณ์ เป็นเรื่องน่าเบื่อ เป็นยาขมที่ผู้คนทุกยุคสมัยไม่สนใจ จนเมินเรื่องราวของชาติตนไปเลย..

ผีอดีตนักกฎหมาย – เวลาที่ผ่านไป! ผู้คนทั่วไปเกิดความคลางแคลงใจ ไม่เชื่อถือประวัติศาสตร์ และบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ เพราะมีมนุษย์บางกลุ่มปกปิดบิดเบือน เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์กับเหตุการณ์บางส่วนของชาติหน้าตาเฉย..

ทำเรื่องดีให้กลายเป็นเรื่องร้าย! เรื่องร้ายให้กลายเป็นดี มีเรื่องโกหกเกินจริง! มีเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มากมาย “คนผิด”กลายเป็น“คนถูก”! “คนชั่ว”กลายเป็น“คนดี”!

ผีอดีตตุลาการ – ยังมีเรื่อง“คนมีอำนาจ”กับ“ผู้บังคับใช้กฎหมาย”ไม่เที่ยงธรรม ตั้งแต่“ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ”..แถมหลัง“ศาลฯ”ตัดสินลงโทษ ให้“นักโทษ”ต้องติดคุกตามความผิด แต่“กรมราชทัณฑ์” ที่ขึ้นกับ“รมว.ก.ยุติธรรม” กลับมีอำนาจเหนือ“สถาบันตุลาการ” สามารถใช้อำนาจของ“คณะกรรมการ” ให้คุณแก่“นักโทษ” จากการเป็น“นักโทษชั้นเยี่ยม” ได้ลดโทษแบบ“ก้าวกระโดด” ละทิ้งคำสั่ง“ศาลฯ” คนชั่วรับโทษติดคุกไม่กี่ปี ก็ออกมาเดินปร๋อในสังคมได้แล้วนะเฟ้ย..!!!

ผีนักศึกษานิติศาสตร์ – เอ๊ะ..ทำไม“กรมราชทัณฑ์”จึงใหญ่เหนือ“ศาลฯ”ได้ล่ะ..ก็สององค์กรนี้ขึ้นกับ“ก.ยุติธรรม”นี่นา..?

ชัชคิด – โอ๊ย..นั่นแค่เรื่องเล็กๆบนยอด “ภูเขาน้ำแข็ง” นะโว้ย..อาทิตย์หน้ามาฟัง “สภาฯ ผี” อภิปรายเรื่องของ “ประวัติศาสตร์” กับ “หลายเหตุการณ์” ที่มาจากการต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมือง ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของประชาชน ที่ยังไม่คุ้มค่าดีกว่า..?!

You may also like

Leave a Comment