สกพอ. รุกขับเคลื่อน พัฒนาบุคลากร “อีอีซี โมเดล” จูงใจเอกชนลงทุนพื้นที่อีอีซี

by admin
21 views

(24 มี.ค.65) นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี พร้อมด้วย ดร.ชลจิต วรวังโส วีรกุล ผู้ช่วยเลขาธิการด้านเศรษฐกิจมหภาค และคณะ ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุม รับฟังบรรยายสรุป การดำเนินธุรกิจของ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งเป็นฐานการผลิตยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ จังหวัดระยอง โดยมี นายวิกเนช เดวาเซนาพาที Plant Manager ให้การต้อนรับ

สำหรับการหารือครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาทักษะบุคลากร รูปแบบ “อีอีซีโมเดล” ทั้งใน รูปแบบเอกชนร่วมจ่าย 100% (Type A) และการฝึกอบรมระยะสั้น รัฐและเอกชนร่วมจ่าย 50% (Type B) โดยบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส ได้ดำเนินการสนับสนุนและนำนักเรียนอาชีวะเข้าร่วมฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในด้านทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมจริง เมื่อจบการศึกษาได้เข้าทำงานในฐานะพนักงานประจำทันที

นอกจากนี้ สกพอ. ได้ประสานให้ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์การอบรมฯ และแนวทางความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อจูงใจภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในพื้นที่อีอีซี อีกด้วย

พร้อมกันนี้ คณะฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับ บริษัท เอบีบี อิเล็คทริฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ABB บริเวณ ซิลิคอน เทคพาร์ค บ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมี ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี สกพอ. Mr. Gianandrea Bruzzone ผู้อำนวยการ ABB รวมทั้ง นายณไพโรจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Silicon Tech Park และคณะ ร่วมกันหารือถึง การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทักษะบุคลากรภูมิภาค (Regional Training Center) เพื่อฝึกอบรม Automation รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และเทคโนโลยีสีเขียว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาพื้นที่อีอีซีอย่างยั่งยืน

You may also like

Leave a Comment