DATA CENTER ในมุมของ “พลตำรวจโท ปรีดี” ฝีมือคนไทยให้บริการระดับ TIER 3 เป้าหมายหลัก “สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม”

by admin
24 views

พลตำรวจโท ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์
ประธานกรรมการบริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์

DATA CENTER ของบริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด มีมาตรฐานสากลในระดับ TIER 3, ISO 9001:2015 และ ISO 27001 การดำเนินการเน้นหลักสำคัญ 3 ประการ คือการรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้กับลูกค้า การให้พื้นที่เก็บข้อมูลที่มีมากกว่า และที่สำคัญที่สุดคือการคิดค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า กล่าวคือ High Security, More Space, Less Price

บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด มีความพร้อม และยินดีที่จะร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการกับทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ ประชาชน สังคม ชุมชนและท้องถิ่นเป็นสำคัญ และพร้อมจะร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ประธานกรรมการบริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ ยืนยันเป้าหมายการลงทุนครั้งนี้ว่า อีอีซี โกลบอล คลาวด์ เป็นการลงทุนของคนไทยล้วนๆ เราได้ต้นแบบการพัฒนาในต่างประเทศชั้นนำของโลก ล้วนเป็นประเทศพัฒนามีการเติบโตสูง เนื่องจากมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะรัฐจะเป็นตัวกลางเชิญชวนนักลงทุนจากทั่วโลกเข้ามา สะท้อนว่า EEC มีศักยภาพในการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง

ใน EEC อุตสาหกรรมหลัก ให้บริการในยุคใหม่ New S-curve ออโตเมชั่นของโรงงาน การแพทย์ และอื่นๆ ที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และได้ฟังข้อมูลจาก ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งต้องการระดมเอกชนมาช่วยให้ประเทศไทยดีขึ้นเราได้ไอเดียว่า เมื่อเรามีข้อมูลเป็น data lake รวมข้อมูล รัฐฯ เอกชน สอดรับกับดาต้าเซ็นเตอร์ เราต้องนำไปบริหารจัดการ เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งของ EEC สนับสนุนเพื่อให้ประเทศพัฒนา

Data Center ในประเทศไทยนั้นมีอยู่จำนวนมาก ซึ่งเราไม่ได้มองเรื่องธุรกิจ 100 % แต่เรามาส่งเสริมประเทศและมองหาพาร์ทเนอร์ให้การบริการในพื้นที่ที่มีคุณภาพ และพัฒนาคนเป็นจุดสำคัญ เพื่อให้บริการที่ดีแก่เอกชน ราชการ และประชาชน เข้าถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม ส่วนการหาพันธมิตรเข้ามาร่วมลงทุนครั้งนี้ เรามองหาการลงทุนของคนไทย “คนไทยบริหาร คนไทยลงทุน” เราจับมือกันเริ่มต้นด้วยเงินลงทุน 850 ล้านบาท อนาคตจะจับมือกับ Data Center อื่นๆ นำDataไปวิเคราะห์และให้บริการให้มีคุณภาพดีมากที่สุด

มุมมองในอนาคตนั้นหากการบริการในพื้นที่ EEC ประสบความสำเร็จ เราสามารถใช้เป็นต้นแบบ ขยายธุรกิจไปในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทย แต่เป้าหมายด้านสังคม และพัฒนาคนยังเหมือนเดิม

ด้านมูลค่าทางธุรกิจเราได้วิเคราะห์ มองว่าผลตอบแทนจะสามารถอยู่ได้แน่นอน เพราะช่วงแรกเอาแค่พออยู่ได้เพื่อพัฒนาๆไปด้วยกันเรามองเรื่อง “การสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม” เป็นเป้าหมายหลักก่อน และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเจรจาก้บลูกค้าประมาณ 10 รายแล้วเพื่อให้บริการหลังเดือนกรกฏาคม2565

บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ ของเราเป็นการลงทุนของคนไทยล้วนๆ เลยในจุดเริ่มต้นไม่ได้มองในเชิงธุรกิจ 100% เรามาเหมือนเป็นส่วนหนึ่ง มา Support การพัฒนาประเทศ เราไม่ได้เน้นการแข่งขัน แต่เราเน้นการบริการ ไม่ได้มองแค่ธุรกิจแต่มองถึงการพัฒนาคนด้วย

ถาม : DATA CENTER ของบริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด มีมาตรฐานสากลในระดับ TIER3, ISO 9001 : 2015 และ ISO 27001 ฝีมือคนไทย ให้บริการระดับโลก
ตอบ : บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ ของเราเป็นการลงทุนของคนไทยล้วนๆ กลุ่มคนไทยเหล่านี้เขามองในเชิงธุรกิจมาโดยตลอด เราเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยเรา อาจจะซบเซาช่วงหนึ่งและอีกช่วงหนึ่งเราจะเห็นว่า ต่างประเทศหลายๆ ประเทศก็มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พอมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี หมายถึงว่าสังคมไทยดีขึ้น เรามองกันอย่างนี้ก่อน ทีนี้เราก็เห็นว่า ในต่างประเทศไม่ว่ามาเลเซีย เวียดนาม ต่างๆ เขามีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เราเช่นกันครับ เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมามีการตั้งเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษขึ้นมา คือ EEC ขึ้นมา เราก็มองตรงนี้เช่นกัน ว่ารัฐบาลมีการเชิญเอกชนมาลงทุนเยอะแยะเลย ไม่ว่าทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ สนามบิน รถไฟความเร็วสูง ทุกอย่างเลยและท่าเรืออีก

แสดงว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งที่รัฐบาลใช้เป็นโครงการนำร่องหลังจาก อีสเทิร์น ซีบอร์ด มองตรงนี้ก่อน พอเรามองอย่างนี้เราเห็นศักยภาพเลยว่าตรงนี้ใครจะมา มันจะมาอยู่ 2 แบบ แบบที่ 1 คือต่างชาติ เราเชื้อเชิญเข้ามาลงทุนแน่นอน ในไทยเราก็เช่นกัน นักลงทุนไทยก็มองเป้าหมายตรงนี้อีอีซี เช่นกัน

ถาม : เมื่อ EEC มีโครงสร้างพื้นฐานพร้อม DATA CENTER จึงเริ่มต้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์ New S-curve
ตอบ : ถ้าถามว่า Data center ในไทยมีมากไหม? มีมากพอสมควร ต่างชาติก็มีครับ และของในหน่วยงานต่างๆ ก็มีเช่นกัน ในส่วนของเรานั้น ถ้าถามว่าเราได้เปรียบเค้าอย่างไรก็ตาม ในจุดเริ่มต้นเราไม่ได้มองในเชิงธุรกิจ 100% เรามองเชิงคิดว่าเราจะมาเหมือนกับมาเป็นส่วนหนึ่ง มาซัพพอร์ตการพัฒนาประเทศ เพราะฉะนั้นการแข่งขัน เราไม่ได้มองเป็นเป้าหมายแรก เรามองการมาส่งเสริม มาซัพพอร์ตมากกว่า
ส่วน Data center อื่นๆ นั้น เรามีการพูดคุย อาจจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กันได้ มาพูดคุยกันได้ เราไม่ได้เน้นการแข่งขันแต่เราเน้นการบริการในพื้นที่ ไม่ได้มองแค่ธุรกิจ มองถึงการพัฒนาคนด้วย อันนี้เป็นจุดสำคัญ

ถาม : การรวบรวมข้อมูลให้บริการลูกค้าตัวเล็กเพราะไม่ได้มองเชิงธุรกิจ 100%
ตอบ : ไม่ว่าหน่วยงานเอกชน อุตสาหกรรม ราชการหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไป เดี๋ยวนี้เราเข้าถึงเทคโนโลยี นวัตกรรมทั้งสิ้น เหมือนกับเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกครั้งใหญ่ และทีนี้ Data ต่างๆ จะมหาศาล เพราะฉะนั้นจึงเป็นประเด็นหลักอย่างหนึ่งที่เรามองเห็นว่า อย่างไรก็ตามการเกิด Data Center ตรงนี้ จะสามารถคงอยู่ได้และให้บริการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้เป็นอย่างดี

ถาม : หาก Data Center ในคลัสเตอร์นี้ประสบความสำเร็จ โอกาสในการลงทุนในภูมิภาคอื่นๆ จะตามมา
ตอบ : ในการลงทุนครั้งนี้ เหมือนที่ผมนำเรียนว่า เป็นการลงทุนโดยคนไทยล้วนๆ โดยแท้จริงแล้วคนไทยเราก็จะมีพรรคพวกเพื่อนฝูงเป็นชาวต่างชาติเยอะ มีคนสนใจเยอะ เพียงแต่ว่าเราอยากให้คนไทยมาบริหาร คนไทยเป็นคนลงทุน เพราะฉะนั้นก็เลยมีการจับมือกันร่วมลงทุน ในเฟสเริ่มต้นประมาณ 850 ล้านบาท ในการจัดตั้งในพื้นที่บ้านฉางตรงนี้ ในอนาคตเราคงมีการ ส่วนหนึ่งคงมีการจับมือกับ Data center อื่น ในจุดนี้จะเป็นเริ่มต้นในเรื่องเดต้าที่เราจะเก็บที่จะให้บริการ จะมีการวิเคราะห์ และให้บริการจนถึงประชาชน เพราะฉะนั้นพอเราประเมินแล้ว ถ้ามันเกิดแล้วมันไปได้ด้วยดี ซึ่งเราเชื่อมั่นว่ามันไปได้ด้วยดี เราก็มองในพื้นที่อื่นอีก เพราะตามที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารมา รัฐบาลก็คงจะมีแผนที่มีความชัดเจนในอนาคตว่า ถ้าอีอีซีเป็นต้นแบบเป็น eastern economic corridor ภาคตะวันออก ผมเชื่อแน่ว่าจะมีภาคใต้เป็น SEC มีภาคเหนือเป็น NEC แม้กระทั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้วเราก็อาจจะมีการขยายใช้ตัวเดต้าเซ็นเตอร์ตรงนี้เป็นต้นแบบเพื่อจะเดินไปตามลำดับแต่เป้าหมายยังคงเดิม คือไม่ได้เน้นเชิงธุรกิจอย่างเดียว เน้นเชิงพัฒนาประเทศ ให้บริการจนถึงประชาชน

ถาม : เร่งเจรจาลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่เป้าหมายใหญ่ “สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม”
ตอบ : ในจุดเริ่มต้นในเชิงธุรกิจ เขามีการวิเคราะห์ละ มีการวิเคราะห์เชิง Business แล้วว่า การจัดตั้งเป็นไปได้ไหม จะให้บริการใคร ผลตอบแทนจะกลับมาเท่าไหร่ แต่พอมีการวิเคราะห์แล้วเราคิดว่า ขอตอบอย่างนี้แล้วกัน ว่ามันจะสามารถอยู่ได้เพราะเรามีเป้าหมายหลักอยู่แล้ว อย่างที่ผมนำเรียนก็คือ ทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่ จนถึงระบบราชการซึ่งกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกัน ไล่เรียงไปถึงเล็กๆ ประชาชนของเรา เราคิดแค่ว่าให้มันพออยู่ได้และสามารถให้บริการทำให้เกิดเป็นจุดเล็กๆ ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลง เราไม่ได้มองว่าจะกำไรมากมายมหาศาลเท่าไหร่ อันนั้นกลุ่มนักลงทุนเขาคุยกันเลยครับ เพราะครั้งนี้ต้องการที่จะมาสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ในช่วงนี้ถึง กรกฎาคมนี้ เรามีการพูดคุยกับลูกค้ารายใหญ่ ประมาณ เกือบ 10 เจ้า ทั้งในไทยและต่างประเทศ

You may also like

Leave a Comment