คลาวด์ Data Center ของคนไทย ลงทุน 800 ล้าน ที่ ซิลิคอน เทค พาร์ค เร่งเครื่อง ธุรกิจดิจิตอล 5 ปี 5 หมื่นล้านบาท

by admin
46 views

อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด ขยายฐานธุรกิจ Data Center ของคนไทย ปักเสาเอก ทุ่มเงินลงทุน 800 ล้านบาท หวังผลักดันวงการดิจิตอลใน EEC ก้าวแรกในพื้นที่ “ซิลิคอน เทค พาร์ค” บ้านฉาง จ.ระยอง แล้วเสร็จ กรกฎาคม 2565 ด้าน ดร.คณิศ มั่นใจการนำร่องของ Data Center จะเร่งเครื่อง ธุรกิจดิจิตอล 5 ปีข้างหน้าอีก 5หมื่นล้านบาท

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 95 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงบ้านฉาง จังหวัดระยอง 16 มกราคม 2565

บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด ดำเนินการธุรกิจ Data Center ของคนไทย มีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการ Hybrid Cloud โดยรองรับผู้มาใช้งานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น Manufacturing, Healthcare, Education, e-Commerce การให้บริการของบริษัทเป็นการเพิ่มช่องทางการแข่งขันและโอกาสในการสร้างมูลค่าต่อยอด รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า มีบริการหลายรูปแบบ เช่น Infrastructure as a Service ที่สามารถเชื่อมต่อให้กับผู้ให้บริการอื่นทั้งในและต่างประเทศ การให้บริการแบบ platform as a Service ที่ทางบริษัทมีความพร้อมสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งาน รวมถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้าง Predictive Model สำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับผู้ใช้บริการ โดยบริษัทจะเริ่มให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้

บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการแนะนำและสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ที่ประสงค์จะเห็นการมี DATA CENTER ของคนไทย ลงทุน และดำเนินการโดยคนไทย ที่มีมาตรฐานระดับสากล ปลอดภัย มั่นคง เพื่อให้นักลงทุนไทย และต่างชาติสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก แสดงศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศไทย สกพอ. จึงได้ดำริให้มีการลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากงานบริการบริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด

พลตำรวจโท ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ ประธานกรรมการบริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ กล่าวว่า DATA CENTER ของบริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด มีมาตรฐานสากลในระดับ TIER 3, ISO 9001:2015 และ ISO 27001 การดำเนินการเน้นหลักสำคัญ 3 ประการ คือการรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้กับลูกค้า การให้พื้นที่เก็บข้อมูลที่มีมากกว่าและที่สำคัญที่สุดคือการคิดค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า กล่าวคือ High Security, More Space, Less Price บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด มีความพร้อม และยินดีที่จะร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการกับทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ ประชาชน สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเป็นสำคัญ และพร้อมจะร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“เราอยากเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาประเทศ เราพัฒนาให้เป็นมาตรฐานโลกทั้งหมด แต่การให้บริการในยุคใหม่ New S-curve เรายังมองอุตสาหกรรมเก่าด้วย เพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมในพื้นพื้นที่เดิม ยังมีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามามากยิ่งขึ้น เราอยากเป็นส่วนหนึ่ง นอกจากนี้สิ่งที่เราไม่ละเลย คือหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิตอลทั้งหมด เราอยากเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ นี่เป็นจุดเริ่มต้น ประชาชนเราไม่ทิ้ง พัฒนาองค์กรต่างๆ เราหวังว่าจะเป็นต้นแบบ และขอขอบคุณ ดร.คณิต ที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่ง” พลตำรวจโท ปรีดี กล่าว

“การมี Data Center ไม่ใช่แค่การเก็บข้อมูล ทั้งที่แค่นั้นก็ดีมากพอแล้ว เพราะว่าการที่เราไม่มีที่เก็บข้อมูลๆเราอยู่ต่างประเทศทั้งหมด ข้อมูลที่พูดถึงคืออะไร ข้อมูลการทำงานรัฐ เอกชน ธุรกิจ เช่น ข้อมูลที่บ้านฉางสมาร์ทซิตี้ ก็จะเก็บเป็นข้อมูลอันนี้คือพื้นฐานที่เริ่มต้น ทางบริษัทก็จะช่วยทำ Data Center ขึ้น แต่ว่าการทำ Data Center ตรงนี้ จะก้าวไปสู่การทำธุรกิจเชิงข้อมูล คือ การที่ภาคส่วนธุรกิจได้นำ Data ทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันเพื่อใช้ประโยชน์ เท่านั้นยังไม่พอ หลังจากมีข้อมูลกลางให้นักธุรกิจทั้งชาวไทย และต่างประเทศมาใช้ประโยชน์ ในส่วน common data lake ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยี สกพอ. เป็นคนช่วยดูแล ส่วนเราจะช่วยเรื่องกฎหมาย-กฎระเบียบให้การใช้งานได้จริง เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้วเราประเมินว่า ธุรกิจ ท่อ เสา สาย มันนิดเดียว แต่ธุรกิจที่ทำข้อมูลมันใหญ่มาก เราเลย commit ว่าอีก 5 ปีข้างหน้าเราสามารถหาการลงทุนในด้านดิจิตอลที่เกี่ยวข้องได้สัก 5 หมื่นล้านบาท” ดร.คณิศ กล่าว

DATA CENTER ของคนไทย ทุ่มการลงทุนกว่า 800 ล้านบาท และยังเป็นโครงการแรกในพื้นที่ โครงการ ซิลิคอน เทค พาร์ค หลังจาก ซิลิคอเทคพาร์ค เป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการที่ได้รับความเห็นชอบ ในการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 7 แห่ง ภายใต้กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ กพอ.

Innovation Technology Park จึงเป็นเครื่องมือทางนโยบาย และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนา เพื่อนำพาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่สมดุลและยั่งยืน โดยช่วยส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยให้เข้มแข็ง และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่าง ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาและวิจัย ภาครัฐ และภาคชุมชนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายคือการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

สำหรับในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ยังมีพิธีมงคลการลงเสาเอกศูนย์ Data Center โดยมีได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธี พระเทพวชิรญาณโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ประธานคณะสงฆ์ให้ศีล สวดเจริญพระพุทธมนต์ ท่ามกลางสักขีพยาน นำโดยดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยี สกพอ. นายณไพโรจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์ ประธานบริษัทซิลิคอน เทคโนโลยี พาร์ค จำจัด นาย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

You may also like

Leave a Comment