งานนิทรรศการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

by admin
18 views

งานนิทรรศการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม “สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. และปวส.” ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม

🏫 : อาคารปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม ๔.๐

You may also like

Leave a Comment