คลาวด์ Data Center ของคนไทย ลงทุน 800 ล้าน ที่ “ซิลิคอน เทค พาร์ค”

by admin
323 views

อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด ขยายฐานธุรกิจ Data Center ของคนไทย ปักเสาเข็มลงทุน 800 ล้านบาท นับเป็นการลงทุนก้าวแรกในพื้นที่ “ซิลิคอน เทค พาร์ค” บ้านฉาง จ.ระยอง คาดการก่อสร้างแล้วเสร็จ กรกฎาคม 2565 พร้อมเริ่มธุรกิจทันที

วันนี้ (16 มกราคม 2565) เวลา 11.09 น. ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 95 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงบ้านฉาง จังหวัดระยอง

บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด เป็นบริษัทประกอบธุรกิจ Data Center ของคนไทย มีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการ Hybrid Cloud โดยรองรับผู้มาใช้งานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น Manufacturing, Healthcare, Education, e-Commerce การให้บริการของบริษัทเป็นการเพิ่มช่องทางการแข่งขันและโอกาสในการสร้างมูลค่าต่อยอด รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า มีบริการหลายรูปแบบ เช่น Infrastructure as a Service ที่สามารถเชื่อมต่อให้กับผู้ให้บริการอื่นทั้งในและต่างประเทศ การให้บริการแบบ platform as a Service ที่ทางบริษัทมีความพร้อมสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งาน รวมถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้าง Predictive Model สำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับผู้ใช้บริการ โดยบริษัทจะเริ่มให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้

บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการแนะนำและสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ที่ประสงค์จะเห็นการมี DATA CENTER ของคนไทย ลงทุนและดำเนินการโดยคนไทย ที่มีมาตรฐานระดับสากล ปลอดภัย มั่นคง เพื่อให้นักลงทุนไทยและต่างชาติสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก แสดงศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศไทย สกพอ. จึงได้ดำริให้มีการลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากงานบริการบริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด

พลตำรวจโท ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ ประธานกรรมการบริษัทกล่าวว่า DATA CENTER ของบริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด มีมาตรฐานสากลในระดับ TIER 3, ISO 9001:2015 และ ISO 27001 การดำเนินการเน้นหลักสำคัญ 3 ประการ คือการรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้กับลูกค้า การให้พื้นที่เก็บข้อมูลที่มีมากกว่าและที่สำคัญที่สุดคือการคิดค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า กล่าวคือ High Security, More Space, Less Price บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด มีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการกับทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ ประชาชน สังคม ชุมชนและท้องถิ่นเป็นสำคัญ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงเดือน กรกฎาคม 2565 และเริ่มดำเนินธุรกิจได้ทันที และพร้อมจะร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

You may also like

Leave a Comment