สภาอุตสาหกรรมฯหนุนพัฒนาพื้นที่ อีอีซี มองกระแสรถ EV น่าลงทุน

by admin
10 views

สอท.พร้อมผลักดันการพัฒนาพื้นที่อีอีซี ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ มองกระแสอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามาแรง เชื่อภายใน 3 ปี คุณสมบัติรถอีวีและระบบชาร์ทจะสะดวกมากขึ้น

วันนี้ (17 ธ.ค.64) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สอท.พร้อมช่วยผลักดัน พื้นที่ให้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี เนื่องจากเห็นโอกาสจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวหันมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต มีการส่งเสริมหลายเรื่อง อย่างเช่น เรื่องของยานยนต์ไร้คนขับ ขณะที่ทางภาครัฐได้เดินหน้าผลักดันให้ ปี 2030 ที่ต้องมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างมากถึง ร้อยละ 30 ดังนั้นเชื่อว่า 3 ปีต่อจากนี้รถยนต์ไฟฟ้าจะมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น เช่น การใช้ระยะเวลาชาร์จไฟฟ้าที่สั้นลงเพียง 15-20 นาที เข้าถึงสถานีชาร์จได้ง่ายขึ้น

ในส่วนการส่งเสริมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ นับว่าเป็นอีกอุตสาหกรรมที่จำเป็น อย่างมาก ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์จะต้องมีการ ใช้งานในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ที่ผ่านมาจะเห็นปัญหาเรื่องของการขาดแคลนชิป ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้อิเล็กทรอนิกส์เป็นฐานการผลิตในอนาคตให้ได้

ขณะที่อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความแข็งแรงมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยสถานการณ์โควิดทำให้ประชาชนมีการดูแลสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นแหล่งแปรรูป อาหารส่งออก และการเป็นเกษตรชีวภาพ จะ โดดเด่น

ส่วนอุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์ โดยต้องยอมรับว่าโลจิสติกส์เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโต และนับเป็นต้นทุนที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบันต้นทุนการขนส่งอยู่ในระดับสูง ดังนั้นการที่ อีอีซีพัฒนาระบบราง ท่าเรือ สนามบิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนได้ในอนาคต

You may also like

Leave a Comment